Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43579 Seguretat del treball . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2161 M.U. en Prevenció de Riscos Laborals 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 29 21 31/01/2022 09/05/2022 16/05/2022 15/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 29 21 Castellà De vesprada
T 0 50 29 21 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 16:00 21:00 AULA N505 AULARI NORD
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 FEDERICO ESTARDID COLOM
JAVIER NAVARRO APARICIO
T 0 FEDERICO ESTARDID COLOM
JAVIER NAVARRO APARICIO