Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43585 Especialitat en ergonomia i psicologia aplicada . 10 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2161 M.U. en Prevenció de Riscos Laborals 12-V.2 2 1 2 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 25 25 13/09/2021 23/12/2021 10/01/2022 10/05/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 25 25 Castellà De vesprada
T 0 50 25 25 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 16:00 21:00 AULA O15 AULARI OEST
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 VICENTE JAVIER PRADO GASCO
MARTA LLORCA PELLICER
T 0 VICENTE JAVIER PRADO GASCO
MARTA LLORCA PELLICER