Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43764 Contextos de la intervenció familiar . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2170 M.U. en Benestar Social: Intervención Fam. 13-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 42 8 13/09/2021 23/12/2021 21/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 50 42 8 Castellà De vesprada
O 0 50 42 8 Castellà De vesprada
T 0 50 42 8 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 16:00 21:00 AULA 2A2 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 AMPARO MARTI TROTONDA
O 0 AMPARO MARTI TROTONDA
T 0 JOSEFA FOMBUENA VALERO
LUCIA INMACULADA LLINARES INSA
AMPARO MARTI TROTONDA