Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43767 Cures familiars i noves tecnologies . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2170 M.U. en Benestar Social: Intervención Fam. 13-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 42 8 31/01/2022 13/04/2022 13/05/2022 10/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
O 0 50 42 8 Castellà De vesprada
T 0 50 42 8 Castellà De vesprada
X 0 50 42 8 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 16:00 21:00 AULA 2A2 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
O 0 FRANCISCO JOSE RODENAS RIGLA
T 0 FRANCISCO JOSE RODENAS RIGLA
JOSE RAFAEL MAGDALENA BENEDICTO
ANTONIO MARTINEZ SABATER
X 0 FRANCISCO JOSE RODENAS RIGLA