Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 18682 Unisocietat Plus Módulo 4 . 1 Crèdits (1 C.Teo. 0 C.Pra.)
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Fitxa tècnica
1399 UNISOCIETAT (MASSAMAGRELL) 1 1 4 Troncal Fitxa técnica
Grup: T
Places titulació Places lliure opc. Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
80 25 55 0 0 0