Contents

Curso: 2021-22
Subject: 16025 International programme credits . 7 Credit points (7 C.Teo. 0 C.Pra.)
Assignatura de lliure opció especifica
Group: IN
Plazas Tit. Plazas L.Opc. Dates Exams
Cap. Num.Enr.Stud. Lib. Cap. Num.Enr.Stud. Lib. From Until Exam date(1t op.) Exam date(2d op.)
0 0 0 999 14 985