Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 16026 Crèdits per a programes Internacionals . 4,5 Crèdits (4,5 C.Teo. 0 C.Pra.)
Assignatura de lliure opció especifica
Grup: IN
Places titulació Places lliure opc. Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
0 0 0 999 34 965