Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33643 Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1304 Grau de Mestre/a en Educació Infantil 1 1 4 Obligatori Veure guia
1324 Grau de Mestre/a en Educació Infantil -Ontinyent- 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: 37
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
8 8 0 07/02/2022 10/05/2022 08/07/2022 09/09/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 1 8 8 0 Valencià De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 1 CARMEN BERENGUER FORNER