Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33322 Treball fi de grau en psicologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1319 Grau de Psicologia 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: A1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 1 49 13/09/2021 20/05/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 50 1 49 Castellà De matí