Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33699 Pràctiques escolars d'educació primària III . 22,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: 70
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
4 4 0 07/02/2022 10/05/2022 07/06/2022 21/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 4 4 0 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 ALVARO FRANCISCO MOROTE SEGUIDO