Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33106 Pràctiques externes . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1104 Grau de Ciències Ambientals 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: AC
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 27 3 01/02/2022 30/04/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 80 27 53 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 MARIA JOSE ESTRELA NAVARRO
VICENTE PONS MARTI
JOAQUIN BASTIDA CUAIRAN
JAVIER LLUCH TARAZONA
RAFAEL BOLUDA HERNANDEZ
JOAQUIN BAIXERAS ALMELA
JORGE BATLLE SALES
CARMEN ROJO GARCIA-MORATO
PILAR NAVARRO GOMEZ
M ISABEL PARDO CUBILLOS
CONSUELO ESTEVE SANCHEZ
RAQUEL PILAR ORTELLS BAÑERES
JOSE LUIS GOMEZ AMO
MARIA JOSE RUIZ LEAL
CARLOS MARTINEZ PEREZ
CONSUELO PARREÑO TORRES
DANIEL FUENTES BARGUES