Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33203 Pràctiques externes . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1102 Grau de Biotecnologia 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: AC
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
20 16 4 01/02/2022 30/04/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 20 16 4 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 1 JOSE VICENTE FALCO GARI
PEDRO PEREZ-BERMUDEZ INGLES
SERGIO FERRER SOLER
ESTER PEREZ LORENCES
JOSE MIGUEL BLASCO IBAÑEZ
INMACULADA ROSA GARCIA ROBLES
JOSE IGNACIO LUCAS LLEDO
CARLOS SORIANO CARDO
ANTONIO LUIS JIMENEZ BENITEZ