Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 62531 Valoració i diferenciació del diamant . 8 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
7103 Expert Universitari en Diamant 1 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 6 94 15/10/2021 30/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 100 6 94 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 LUIS E. OCHANDO GOMEZ