Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43879 Introducció a la investigació I . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2175 M.U. en Optometria Avançada i Ciències de la Visió 13-V.2 2 1 1 Optatiu Veure guia
3144 Optometria i Ciències de la Visió 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: P1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 13 27 12/09/2022 23/12/2022 13/01/2023 20/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 6 34 Castellà De vesprada
E 2 40 7 33 Castellà De vesprada
I 1 40 6 34 Castellà De vesprada
I 2 40 7 33 Castellà De vesprada
T 1 40 6 34 Castellà De vesprada
T 2 40 7 33 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
I 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
T 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
E 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
I 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
T 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 17:30 19:30 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 AURORA M. GONZALEZ TERUEL
JOSE JUAN ESTEVE TABOADA
I 1 AURORA M. GONZALEZ TERUEL
T 1 WALTER DANIEL FURLAN
AURORA M. GONZALEZ TERUEL
JOSE JUAN ESTEVE TABOADA
T 2 WALTER DANIEL FURLAN