Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 42938 Laboratori d'anàlisi de productes farmacèutics i cosmètics . 2 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2109 M.U. en Tècniques Experimentals en Química 11-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
14 14 0 12/09/2022 19/05/2023 23/05/2023 15/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 14 26 Castellà De matí
L 0 16 14 2 Castellà De matí
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 12/09/2022 19/05/2023 Dimarts 14:00 16:00 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
      Dilluns 09:00 13:00 AULA F3.4 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
L 0 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 09:00 13:00 LABORATORI DE QUIMICA ANALITICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 ALBERTO CHISVERT SANIA
FRANCESC ALBERT ESTEVE TURRILLAS
L 0 ALBERTO CHISVERT SANIA