Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44417 Introducció al màster en nanociència i nanotecnologia molecular: Conceptes bàsics . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2208 M.U. en Nanociencia i Nanotecnologia Molecular 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
24 12 12 12/09/2022 23/12/2022 23/12/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 13 27 Anglès De vesprada
T 0 40 13 27 Anglès De vesprada
U 0 40 13 27 Anglès De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 11:30 SS6 SEMINARI INSTITUTS UNIVERSITARIS DE PATERNA
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 11:30 SS6 SEMINARI INSTITUTS UNIVERSITARIS DE PATERNA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 EUGENIO CORONADO MIRALLES
ALEJANDRO GAITA ARIÑO
ROBERTO OTERO MARTIN
FERNANDO FERNANDEZ LAZARO
RODOLFO MIRANDA SORIANO
EFREN ADOLFO NAVARRO MORATALLA
FERNANDO LANGA DE LA PUENTE
FELIX JUAN ZAMORA ABANADES
MIGUEL ANGELL RODRIGUEZ PEREZ
JAVIER GARCIA MARTINEZ
JAVIER GONZALEZ PLATAS
ANGELA SASTRE SANTOS
T 0 EFREN ADOLFO NAVARRO MORATALLA
ALEJANDRO GAITA ARIÑO
U 0 ALEJANDRO GAITA ARIÑO
EFREN ADOLFO NAVARRO MORATALLA