Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44991 Modelització multiescala de sistemes moleculars complexos . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2245 M.ErasmMund en Química Teòrica i Modelizació Computacional 2 1 2 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
10 0 10 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 0 40 0 40 Anglès De vesprada
T 0 40 0 40 Anglès De vesprada
U 0 16 0 16 Anglès De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 IGNACIO NILO TUÑON GARCIA DE VICUÑA