Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44993 Treball fi de màster . 30 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2245 M.ErasmMund en Química Teòrica i Modelizació Computacional 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
11 11 0 12/09/2022 19/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 11 29 Anglès De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 0 ENRIQUE ORTI GUILLEN
IGNACIO NILO TUÑON GARCIA DE VICUÑA
BEGOÑA MILIAN MEDINA
DANIEL ROCA SANJUAN
JOSE JAVIER RUIZ PERNIA
ANGELO GIUSSANI
LOURDES GRACIA EDO
ANTONIO FRANCES MONERRIS
KIRILS ZINOVJEVS .
JOAQUIN CALBO ROIG
JUAN ARAGO MARCH
JAVIER SEGARRA MARTI