Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44998 Operacions unitàries de la indústria química . 4 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2249 Màster Universitari en Química 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
25 13 12 12/09/2022 23/12/2022 17/01/2023 14/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 13 27 Castellà De vesprada
T 0 40 13 27 Castellà De vesprada
U 0 25 13 12 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 17:00 19:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 17:00 19:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 ANTONI VICENT ORCHILLES BALBASTRE
JUAN JOSE BAEZA BAEZA
T 0 ANTONI VICENT ORCHILLES BALBASTRE
U 0 ANTONI VICENT ORCHILLES BALBASTRE