Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44999 Indústria, Química i Societat . 4 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2249 Màster Universitari en Química 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
25 13 12 12/09/2022 19/05/2023 25/05/2023 29/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 13 27 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 15:00 20:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 JUAN JOSE BAEZA BAEZA
RAFAEL MUÑOZ ESPI
ANTONIO ALBEROLA CATALAN
JUAN ANTONIO GABALDÓN DOMÍNGUEZ
ENRIQUE VAQUÉ URBANEJA
CONCEPCION PUCHOL CAMPOS
JOSE RAMON BARREIRO FERNANDEZ
YOLANDA OLCINA IBAÑEZ
JESUS CARRETERO LOPEZ
FERNANDO MARCO FADERNA
JOSEP PASCUAL BOSCH ALEPUZ
M TERESA FINCH TALON