Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 45012 Seguretat i Higiene . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2249 Màster Universitari en Química 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
25 13 12 12/09/2022 19/05/2023 23/05/2023 26/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 13 27 Castellà De matí
U 0 25 13 12 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 17:00 19:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 0 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 17:00 18:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 AMPARO ASENSIO MARTINEZ
JUAN JOSE BAEZA BAEZA
JOSE ANTONIO SAEZ CASES
MARIA TERESA ALBELDA GIMENO
U 0 JUAN JOSE BAEZA BAEZA