Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44683 Constitució, tractats internacionals i integracions supranacionals . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2223 M.U. en Dret Constitucional 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
70 31 39 21/11/2022 04/12/2022 07/01/2023 04/02/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 70 31 39 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 ALBERTO DELFIN ARRUFAT CARDAVA
ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR