Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 40946 Europa Oriental, Euràsia i el Pròxim Orient al segle XX . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2044 M.U. Història Contemporània 09-V.1 2 1 1 Optatiu No existeix guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 0 40 Castellà De matí
T 0 40 0 40 Castellà De matí
U 0 40 0 40 Castellà De matí