Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 41052 Sistemes naturals i societat . 14 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2001 M.U. en Tècniques Gestió del Medi Amb. i del Territ. 09-V.1 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 14 26 12/09/2022 14/12/2022 15/12/2022 18/04/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 14 26 Castellà De vesprada
O 0 40 14 26 Castellà De vesprada
P 0 40 14 26 Castellà De vesprada
T 0 40 14 26 Castellà De vesprada
U 0 40 14 26 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 18:00 19:00 AULA F.3.2 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
O 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 16:00 20:00 SALIDAS CAMPO Docencia Exterior Facultat de Geografia i Història
P 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 16:00 18:00 AULA F.3.2 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 16:00 20:00 AULA F.3.2 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
U 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 17:00 18:00 AULA F.3.2 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 VICENTE DOMENECH GREGORI
O 0 MARIA JOSE ESTRELA NAVARRO
ADOLFO CALVO CASES
P 0 ADOLFO CALVO CASES
FRANCISCA SEGURA BELTRAN
T 0 MARIA JOSE ESTRELA NAVARRO
ADOLFO CALVO CASES
MARIA PILAR ASCENS CARMONA GONZALEZ
JULIA SALOM CARRASCO
FRANCISCA SEGURA BELTRAN
JOAQUIN FARINOS DASI
SANDRA MAYORDOMO MAYA
GERARDO ROGER FERNANDEZ FERNANDEZ
VICENTE DOMENECH GREGORI
JORGE OLCINA CANTOS
U 0 ADOLFO CALVO CASES
JULIA SALOM CARRASCO