Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44255 La ciutat mediterrània . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2197 M.U. en Hª e Identi. Mediterr. Occiden. (s.XV-XIX) 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
15 1 14 30/01/2023 19/05/2023 15/06/2023 03/07/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 15 1 14 Castellà De matí
T 0 15 1 14 Castellà De matí
U 0 15 1 14 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 16:00 17:00 SALA I FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 16:00 17:00 SALA I FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
U 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 16:00 17:00 SALA I FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 RICARDO FRANCH BENAVENT
DANIEL MUÑOZ NAVARRO
T 0 RICARDO FRANCH BENAVENT
DANIEL MUÑOZ NAVARRO
U 0 RICARDO FRANCH BENAVENT
DANIEL MUÑOZ NAVARRO