Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44385 Introducció a la història de l'art . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2014 M.U. Història de l'Art i Cultura Visual 09-V.1 0 1 0 Optatiu Veure guia
3130 Història de l'Art 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 1 60 0 60 Castellà De matí
T 0 60 0 60 Castellà De matí