Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43284 Estratègies de programació i màrqueting . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2149 M.U.Continguts i Formats Audiovisuals 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
2253 M.U. en Continguts i Formats Audiovisuals 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 10 20 12/09/2022 23/12/2022 09/01/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 30 10 20 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 16:00 20:00 ESTUDIO 5 INTRAS I TALLER D'AUDIOVISUALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MANUEL D. PELLICER ROSELL
ALFRED COSTA FOLGADO
LUIS MORENO OLIVER
JOSE ANGEL MONTIEL ROIG
MIQUEL GARCIA HORCAJO