Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44416 Treball fi de màster . 15 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2207 M.U. en Investigació en Llengües i Literatures 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: 01
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 0 30 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 30 0 30 Castellà De vesprada