Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 43097 Tecnologies de la medicina molecular . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2142 M.U. en Aproximacions Moleculars en Ciències Salut 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: SD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 01/02/2023 22/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
A 0 40 0 40 Castellà De vesprada
E 0 40 0 40 Castellà De vesprada
I 0 40 0 40 Castellà De vesprada
T 0 40 0 40 Castellà De vesprada