Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44267 Introducció a la comunicació científica . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2198 M.U. Història de la Ciència i Comunicació Científica 2 1 1 Obligatori Veure guia
3129 Estudis històrics i Socials sobre Ciència, Medicina i Comuni 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: SD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
39 0 39 11/09/2022 22/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
D 0 40 1 39 Castellà De vesprada