Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44271 Temes avançats en història de la ciència . 15 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2198 M.U. Història de la Ciència i Comunicació Científica 2 1 1 Optatiu Veure guia
3129 Estudis històrics i Socials sobre Ciència, Medicina i Comuni 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: SD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 11/09/2022 22/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
D 0 40 0 40 Castellà De vesprada