Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 46497 Bases bioquímiques de la toxicologia clínica . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2254 M.U. en Aproximacions Moleculars CC Salut 23_V3 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 12 28 30/01/2023 19/05/2023 05/06/2023 29/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
A 0 40 12 28 Castellà De vesprada
E 0 40 12 28 Castellà De vesprada
T 0 40 12 28 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:30 17:30 AULA A4 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
A 0 JOSE VICENTE CASTELL RIPOLL
MARIA TERESA DONATO MARTIN
E 0 JOSE VICENTE CASTELL RIPOLL
MARIA TERESA DONATO MARTIN
T 0 JOSE VICENTE CASTELL RIPOLL
MARIA TERESA DONATO MARTIN