Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34098 Dermofarmàcia . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1201 Grau de Farmàcia 1 1 5 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
86 62 24 12/09/2022 18/12/2022 19/12/2022 01/03/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 13 3 Castellà De vesprada
L 2 16 0 16 Castellà De vesprada
L 3 16 9 7 Valencià De vesprada
L 4 18 18 0 Valencià De vesprada
L 5 16 16 0 Valencià De vesprada
L 6 16 15 1 Valencià De vesprada
L 99 16 0 16 Castellà De vesprada
T 0 112 71 41 Castellà De matí
U 1 24 24 0 Castellà De matí
U 2 25 22 3 Castellà De matí
U 3 25 25 0 Valencià De matí
U 4 24 0 24 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 13:00 14:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-6 FAC. DE FARMÀCIA
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 10:00 11:00 AULA AI-15 B AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 14:00 15:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 14:00 15:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-6 FAC. DE FARMÀCIA
U 3 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 14:00 15:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-6 FAC. DE FARMÀCIA
L 5 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-6 FAC. DE FARMÀCIA
L 6 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-6 FAC. DE FARMÀCIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 OCTAVIO DIEZ SALES
L 3 AMPARO NACHER ALONSO
L 4 OCTAVIO DIEZ SALES
L 5 OCTAVIO DIEZ SALES
L 6 AMPARO NACHER ALONSO
T 0 OCTAVIO DIEZ SALES
U 1 OCTAVIO DIEZ SALES
U 2 OCTAVIO DIEZ SALES
U 3 OCTAVIO DIEZ SALES