Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 36359 Fisiologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1212 Grau de Ciències Gastronòmiques 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
78 38 40 12/09/2022 23/12/2022 18/01/2023 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 27 5 Castellà De matí
I 2 32 4 28 Valencià De matí
I 99 30 7 23 Valencià De matí
L 1 16 13 3 Castellà De matí
L 2 16 14 2 Castellà De matí
L 3 16 4 12 Valencià De matí
L 99 30 7 23 Valencià De matí
T 0 78 38 40 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 18:00 AULA AF-6 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 10:00 13:00 AULA AF-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 10:00 12:00 AULA D'INFORMÁTICA II FAC. DE FARMÀCIA
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimarts 10:00 12:00 AULA SEMINARI DE FISIOLOGÍA (2-1_2-14) FAC. DE FARMÀCIA
      Divendres 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-4 FAC. DE FARMÀCIA
I 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 10:00 12:00 AULA D'INFORMÁTICA II FAC. DE FARMÀCIA
      Dimecres 10:00 13:00 AULA AF-1 AULARI INTERFACULTATIU
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-4 FAC. DE FARMÀCIA
      Divendres 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Divendres 10:00 12:00 AULA SEMINARI DE FISIOLOGÍA (2-1_2-14) FAC. DE FARMÀCIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Dijous 10:00 12:00 AULA SEMINARI DE FISIOLOGÍA (2-1_2-14) FAC. DE FARMÀCIA
      Dimarts 09:00 13:00 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-4 FAC. DE FARMÀCIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 BEGOÑA PINEDA MERLO
I 2 BEGOÑA PINEDA MERLO
L 1 SALVADOR MENA MOLLA
MARIA ISABEL TORRES CUEVAS
BEGOÑA PINEDA MERLO
L 2 SALVADOR MENA MOLLA
BEGOÑA PINEDA MERLO
MARIA ISABEL TORRES CUEVAS
L 3 SALVADOR MENA MOLLA
BEGOÑA PINEDA MERLO
MARIA ISABEL TORRES CUEVAS
T 0 BEGOÑA PINEDA MERLO