Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 36363 Química Biològica i Bioquímica . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1212 Grau de Ciències Gastronòmiques 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
62 52 10 30/01/2023 19/05/2023 09/06/2023 30/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 15 1 Castellà De matí
L 2 16 14 2 Castellà De matí
L 3 16 5 11 Valencià De matí
L 99 30 20 10 Valencià De matí
T 0 64 54 10 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 30/01/2023 19/05/2023 Dilluns 15:00 16:00 AULA AF-6 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 30/01/2023 19/05/2023 Dimarts 08:30 13:30 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
L 2 30/01/2023 19/05/2023 Divendres 08:30 13:30 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
L 3 30/01/2023 19/05/2023 Dimecres 08:30 13:30 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MERCE GOMAR ALBA
L 2 MERCE GOMAR ALBA
L 3 MERCE GOMAR ALBA
T 0 MERCE GOMAR ALBA