Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44362 Orientació i desenvolupament professional per a la inserció sociolaboral . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2192 M.U. en Acció Social i Educativa 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
24 20 4 22/03/2023 05/04/2023 10/05/2023 12/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 20 20 Castellà De vesprada
P 0 40 20 20 Castellà De vesprada
T 0 40 20 20 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 18:45 21:15 AULA 5.3 AULARI VI
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 LUIS MIGUEL VALERA MELERO
P 0 ISABEL ROSA SANCHEZ CAÑADA
T 0 ISABEL ROSA SANCHEZ CAÑADA