Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44546 Pràctiques externes . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2216 M.U. Política, Gestió i Direcció d'Organitz. Educatives 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
45 24 21 12/09/2022 23/12/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 0 45 24 21 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 0 JESUS MIGUEL JORNET MELIA
CARMEN PILAR NUEVALOS RUIZ
JOAN M. SENENT SANCHEZ
MARIA JESUS PERALES MONTOLIO
MARIA AMPARO CALATAYUD SALOM
MARIA LUISA MULERO MARTI
LAURA GARCIA RAGA
VICENT EULOGI GOZALVEZ PEREZ
ANA ANCHETA ARRABAL
JOSE ELISEO VALLE APARICIO
ESTHER ROCA CAMPOS
MARIA PURIFICACION SANCHEZ DELGADO