Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34324 Biologia cel·lular i tissular . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1208 Grau de Podologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 64 36 12/09/2022 23/12/2022 13/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 50 34 16 Castellà De matí
I 2 50 30 20 Castellà De matí
L 1 25 17 8 Valencià De matí
L 2 25 14 11 Valencià De matí
L 3 25 16 9 Valencià De matí
L 4 25 17 8 Valencià De matí
T 0 100 64 36 Castellà De matí
U 1 50 34 16 Valencià De matí
U 2 50 30 20 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 08:00 10:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimarts 08:00 10:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
I 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 08:00 10:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:00 20:00 SALA DE PRACTIQUES 2 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 14:00 15:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
I 2 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 08:00 10:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 18:00 SALA DE PRACTIQUES 2 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Dimarts 14:00 15:00 AULA 1-6 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 16:00 18:00 SALA DE PRACTIQUES 2 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 4 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:00 20:00 SALA DE PRACTIQUES 2 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 ROSA NOGUERA SALVA
GERALDINE ROCHA CORREAL
I 2 ROSA NOGUERA SALVA
GERALDINE ROCHA CORREAL
L 1 PATRICIA MARTORELL GUEROLA
ROSA NOGUERA SALVA
LARA MILIAN MEDINA
GERALDINE ROCHA CORREAL
L 2 PATRICIA MARTORELL GUEROLA
ROSA NOGUERA SALVA
LARA MILIAN MEDINA
GERALDINE ROCHA CORREAL
L 3 JAVIER JOSE BOIX FERRERO
ROSA NOGUERA SALVA
LARA MILIAN MEDINA
GERALDINE ROCHA CORREAL
L 4 JAVIER JOSE BOIX FERRERO
ROSA NOGUERA SALVA
LARA MILIAN MEDINA
GERALDINE ROCHA CORREAL
T 0 PATRICIA MARTORELL GUEROLA
ROSA NOGUERA SALVA
PILAR SEPULVEDA SANCHIS
LARA MILIAN MEDINA
MARIA DEL CARMEN MONTOLIU FELIX
U 1 ROSA NOGUERA SALVA
MARIA DEL CARMEN MONTOLIU FELIX
U 2 ROSA NOGUERA SALVA
MARIA DEL CARMEN MONTOLIU FELIX