Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34370 Farmacologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 2 Troncal Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 2 Troncal Veure guia
Grup: ON
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
66 53 13 12/09/2022 23/12/2022 19/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 1 35 25 10 Valencià De vesprada
P 2 35 28 7 Valencià De vesprada
T 0 70 53 17 Valencià De vesprada
U 1 35 25 10 Valencià De vesprada
U 2 35 28 7 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
      Dimecres 15:00 19:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 14:00 15:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 15:00 17:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 14:00 15:00 AULA 34 AULARI INTERFACULTATIU CAMPUS ONTINYENT
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 1 FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ
P 2 FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ
T 0 MARIA ISABEL TRAPERO GIMENO
FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ
U 1 FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ
U 2 FERNANDO ENRIQUE DOMINGUEZ