Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34394 Infermeria en urgències extrahospitalàries, emergències i catàstrofes . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 4 Obligatori Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
56 56 0 12/09/2022 23/12/2022 11/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 23 14 9 Valencià De vesprada
L 2 23 14 9 Valencià De vesprada
L 3 23 14 9 Valencià De vesprada
L 4 23 14 9 Valencià De vesprada
P 1 49 28 21 Valencià De vesprada
P 2 49 28 21 Valencià De vesprada
T 0 98 56 42 Valencià De vesprada
U 1 49 28 21 Valencià De vesprada
U 2 49 28 21 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
      Dimecres 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 1 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
U 1 12/09/2022 23/12/2022 Dimecres 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
P 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
U 2 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 PAULA ALITE CEREZUELA
MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
L 2 MARIA DEL CARMEN CASAL ANGULO
MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
PAULA ALITE CEREZUELA
L 3 MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
JOSE VICENTE PEÑALVER CONTRERAS
PAULA ALITE CEREZUELA
L 4 JOSE VICENTE PEÑALVER CONTRERAS
MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
PAULA ALITE CEREZUELA
P 1 PAULA ALITE CEREZUELA
P 2 PAULA ALITE CEREZUELA
T 0 PABLO GARCIA MOLINA
VANESSA SANCHEZ MARTINEZ
MARIA DEL CARMEN CASAL ANGULO
PAULA ALITE CEREZUELA
MARIA INES PUCHAU PERIS
MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
U 1 MARIA DESEADA CAMUS JORQUES
U 2 MARIA DESEADA CAMUS JORQUES