Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34398 Salut laboral . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 4 Optatiu Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: OB
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
52 37 15 12/09/2022 23/12/2022 24/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 34 19 15 Valencià De vesprada
I 2 34 20 14 Valencià De vesprada
L 1 17 10 7 Valencià De vesprada
L 2 17 10 7 Valencià De vesprada
L 3 17 9 8 Valencià De vesprada
L 4 17 10 7 Valencià De vesprada
P 1 34 19 15 Valencià De vesprada
P 2 34 20 14 Valencià De vesprada
T 0 68 39 29 Valencià De vesprada
U 1 34 19 15 Valencià De vesprada
U 2 34 20 14 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 20:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
      Divendres 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
      Dimecres 20:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
I 1 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
L 1 12/09/2022 19/05/2023 Dimecres 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
P 1 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
U 1 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
I 2 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
L 2 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
P 2 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 18:00 21:00 AULA SC.2 AULARI III
U 2 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 15:00 16:00 AULA SC.2 AULARI III
L 3 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
L 4 12/09/2022 19/05/2023 Dimecres 18:00 20:00 AULA SC.2 AULARI III
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
I 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 3 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
L 4 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
P 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
P 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
T 0 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
U 1 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON
U 2 JOSE VICENTE VISCONTI GIJON