Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 34399 Activitat física i promoció de la salut en infermeria . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 4 Optatiu Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: OA
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
53 40 13 12/09/2022 19/12/2022 27/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 10 6 Castellà De matí
L 2 17 9 8 Castellà De matí
L 3 16 11 5 Castellà De matí
L 4 17 10 7 Castellà De matí
P 1 33 21 12 Castellà De matí
P 2 34 19 15 Castellà De matí
T 0 67 40 27 Castellà De matí
U 1 33 21 12 Castellà De matí
U 2 34 19 15 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
      Dimecres 12:00 14:00 AULA SC.2 AULARI III
L 1 12/09/2022 19/05/2023 Dimecres 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
P 1 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
U 1 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 12:00 13:00 AULA SC.2 AULARI III
L 2 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
P 2 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
U 2 12/09/2022 19/05/2023 Divendres 12:00 13:00 AULA SC.2 AULARI III
L 3 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 10:00 12:00 AULA SC.2 AULARI III
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 ANA QUERALT BLASCO
L 2 ANA QUERALT BLASCO
L 3 ANA QUERALT BLASCO
L 4 ANA QUERALT BLASCO
P 1 ANA QUERALT BLASCO
MARTA TERRON PEREZ
P 2 ANA QUERALT BLASCO
MARTA TERRON PEREZ
T 0 ANA QUERALT BLASCO
MARTA TERRON PEREZ
U 1 ANA QUERALT BLASCO
U 2 ANA QUERALT BLASCO