Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33598 Psicologia del desenvolupament . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1304 Grau de Mestre/a en Educació Infantil 1 1 1 Troncal Veure guia
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 1 Troncal Veure guia
1324 Grau de Mestre/a en Educació Infantil -Ontinyent- 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: 1F
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
46 44 2 12/09/2022 23/12/2022 18/01/2023 14/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 46 44 2 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 09:00 11:00 AULA P.03.07 FACULTAT DE MAGISTERI
      Dimecres 11:30 13:30 AULA P.03.07 FACULTAT DE MAGISTERI
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 CARMEN BERENGUER FORNER
MARIA ANGELES SERRANO MENDIZABAL