Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33659 Desenvolupament d'habilitats comunicatives en contextos multilingües . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1305 Grau de Mestre/a en Educació Primària 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: 3B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
44 44 0 30/01/2023 19/05/2023 23/05/2023 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 1 52 45 7 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 1 30/01/2023 19/05/2023 Dijous 11:00 13:00 AULA P.02.02 FACULTAT DE MAGISTERI
      Dimarts 08:30 10:30 AULA P.02.02 FACULTAT DE MAGISTERI
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 1 VERONICA QUINTANA LOPEZ
AINA REIG GASCON