Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33296 Fonaments de psicobiologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1319 Grau de Psicologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: AR
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
45 45 0 12/09/2022 23/12/2022 27/01/2023 19/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 52 48 4 Anglès De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Dijous 08:30 10:30 AULA 1 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
      Dilluns 08:30 10:30 AULA 1 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 FERRAN SUAY LERMA