Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 33298 Psicologia del cicle vital I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1319 Grau de Psicologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
47 40 7 12/09/2022 23/12/2022 13/01/2023 16/06/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 52 41 11 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Divendres 08:30 10:30 AULA 3 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
      Dimecres 08:30 10:30 AULA 6 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 ANA ISABEL CORDOBA IÑESTA