Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44187 Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2244 M.U. en Psicologia General Sanitària 2 1 1 Obligatori Veure guia
2255 M.U. en Psicologia General Sanitària (Ontinyent) 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
45 44 1 12/09/2022 18/10/2022 11/01/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 45 44 1 Castellà De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 23/12/2022 Dilluns 09:00 14:30 AULA 14 AULARI I
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 M.ANGELES CEREZO JIMENEZ
M.ANGELES BELEÑA MATEO
DIANA PONS CAÑAVERAS
FRANCISCO L. ATIENZA GONZALEZ
MIGUEL ANGEL SERRANO ROSA
JOSE MANUEL PONSODA TORNAL
ANTONIA PEREZ MARIN
MARIA EUGENIA INFANZON CASES
GEMMA GARCÍA SORIANO
VERONICA GUILLEN BOTELLA
ESPERANZA GONZALEZ BONO