Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44189 Entrenament en habilitats bàsiques de psicòleg general sanitari . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2244 M.U. en Psicologia General Sanitària 2 1 1 Obligatori Veure guia
2255 M.U. en Psicologia General Sanitària (Ontinyent) 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: SD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 0 40 12/09/2022 19/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 40 0 40 Castellà De matí