Continguts

Curs: 2022-23
Assignatura: 44190 Actualitzacions i avanços en les aproximacions biopsicosociales a la salut i la malaltia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2244 M.U. en Psicologia General Sanitària 2 1 1 Optatiu Veure guia
2255 M.U. en Psicologia General Sanitària (Ontinyent) 2 1 1 Optatiu Veure guia
3150 Psicologia Clínica i de la Salut 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
23 22 1 16/02/2023 06/03/2023 24/05/2023
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
X 0 40 22 18 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 12/09/2022 19/05/2023 Dilluns 15:00 20:30 AULA 14 AULARI I
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
X 0 ROSA REDOLAT IBORRA
MARIANO JESUS CHOLIZ MONTAÑES
FRANCISCO L. ATIENZA GONZALEZ
RAQUEL COSTA FERRER
CONCEPCION VINADER CAEROLS
DAVID MORENO RUIZ
JESSICA ORTEGA BARON
MARIA PILAR BLASCO GONZALEZ