Contents

Curso: 2022-23
Subject: 33000 Human anatomy I . 9 ECTS
Degrees
Degree Name Cycle Objetive Course Caracter Guia docent assignatura
1202 Degree in Physiotherapy 1 1 1 Troncal Veure guia
Group: C
Plazas grado Dates Exams
Cap. Num.Enr.Stud. Lib. From Until Exam date(1t op.) Exam date(2d op.)
74 60 14 12/09/2022 19/05/2023 02/06/2023 26/06/2023
Subgroups
Tipo aula Subgroup Capacity Num.Enr.Stud. Plazas Libres Language Timetable
L 5 20 17 3 Spanish Afternoon
L 6 20 20 0 Spanish Afternoon
L 7 18 14 4 Valencian Afternoon
L 12 16 9 7 Valencian Afternoon
T 0 74 60 14 Spanish Afternoon
Timetable
First term
All the weeks in the school period
Subgroup From Until Day From To Classroom Building
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Thrusday 17:00 18:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Tuesday 16:00 17:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Wednesday 16:00 17:00 AULA M28 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 5 12/09/2022 19/05/2023 Thrusday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 6 12/09/2022 19/05/2023 Thrusday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 7 12/09/2022 19/05/2023 Tuesday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 12 12/09/2022 19/05/2023 Tuesday 18:00 19:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Second term
All the weeks in the school period
Subgroup From Until Day From To Classroom Building
T 0 12/09/2022 19/05/2023 Thrusday 15:00 16:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Tuesday 15:00 16:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
      Friday 14:00 15:00 AULA M16 FACULTAT DE FISIOTERÀPIA i F.CIÈNCIES de l'ACTIVITAT FÍSICA i l'ESPORT (FCAFE)
L 5 12/09/2022 19/05/2023 Monday 17:00 18:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 6 12/09/2022 19/05/2023 Monday 17:00 18:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 7 12/09/2022 19/05/2023 Tuesday 17:00 18:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
L 12 12/09/2022 19/05/2023 Tuesday 17:00 18:30 SALA DISECCIÓ FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Teachers
Tipo aula Subgroup Name and Surnames
L 5 CYNTHIA HIGUERAS VILLAR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 6 CYNTHIA HIGUERAS VILLAR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 7 CYNTHIA HIGUERAS VILLAR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
L 12 OSCAR FABREGAT ANDRES
VICENT QUILIS QUESADA
EVA MARIA GONZALEZ SOLER
T 0 CYNTHIA HIGUERAS VILLAR
EVA MARIA GONZALEZ SOLER